گوش نیوش های دکتر شیری by Dr. Shiri

گوش نیوش های دکتر شیری

گفتارهای دکتر شیری درباره عشق، زندگی، معنا، از دست دادن و دوباره برخاستن

Kategorie: Wissenschaft und Medizin
 • 181 
  - گوش نیوش : می‌خواهم با ارزش تر بشوم
  اکتبر 20, 2020
 • 180 
  - لایو اینستاگرام شفای مردانگی
  اکتبر 15, 2020
 • 179 
  - گوش نیوش : جایی برای ایکاش نگذار
  اکتبر 15, 2020
 • 178 
  - گوش نیوش : تو ارزان نیستی، نازنین
  اکتبر 13, 2020
 • 177 
  - گوش نیوش : تو بزرگ زاده ای؛ کوچک نزی
  اکتبر 9, 2020
Weitere Folgen anzeigen

Weitere wissenschaft und medizin-Podcasts

Weitere internationale wissenschaft und medizin-Podcasts